Boren naar gas

Burgers die schade ondervinden door gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij dienen hier adequaat voor te worden gecompenseerd. De gaswinning moet wegens de grote economische belangen echter gewoon doorgezet worden.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het belangrijk dat eventuele schadelijke gevolgen van het boren naar schaliegas goed in kaart worden gebracht, voordat er een definitief besluit over genomen wordt.
 

Terug