Burgerschap

Burgerschap moet een belangrijke plaats innemen in het gehele curriculum. Leerlingen worden dan vanaf het begin tot het eind van hun onderwijscarrière begeleid tot een burger die waarden als vrijheid onderkent en de verantwoordelijkheden die bij het burgerschap horen, kan dragen.

Terug