Cameratoezicht

Cameratoezicht in Nederlandse steden moet per situatie en per moment beoordeeld worden. De JOVD kiest voor een ‘nee, tenzij-systeem’. Alleen als er aantoonbare aanwijzingen zijn dat de veiligheid in het geding zou kunnen zijn, is het installeren van camera’s in openbaar terrein gerechtvaardigd.

Als deze aanwijzingen niet langer bestaan moeten de camera’s worden verwijderd. Daartoe moet de situatie rondom camera’s periodiek worden geëvalueerd. Stationaire camera's die toezicht houden op de openbare weg dienen goed zichtbaar te zijn in een felle kleur of door middel van een bord.

Terug