CAO’s

Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao’s) dienen niet langer algemeen verbindend te worden verklaard. Nog maar weinig werknemers zijn lid van een vakbond. Deze bonden hebben dus geen mandaat om mee te beslissen aan hun arbeidsovereenkomst.
Cao’s worden daarom voortaan beschouwd als gewone arbeidsovereenkomsten met een collectief karakter. Dit collectieve karakter geldt dan uiteraard alleen nog voor arbeidsovereenkomsten tussen leden van de betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen.

Terug