Cultureel Ondernemerschap

Van kunstenaars verwacht de JOVD dat ze zich als ondernemers opstellen in het economisch verkeer. Het is geen overheidstaak om ondernemers de hand boven het hoofd te houden wanneer er geen vraag is naar hun producten of dienstverlening. Dit principe dat geldt ook voor kunstenaars.

De JOVD streeft ernaar dat kunst en cultuur wordt gedragen door private en particuliere donateurs en door bezoekers dan wel afnemers. De JOVD beseft wel dat hiervoor een omslag van denken nodig is en wil de subsidies voor kunst en cultuur daarom geleidelijk afbouwen.

Terug