Cyber Security

De JOVD vindt dat er veel meer ingezet moet worden op het beschermen van de digitale ruimte dan nu het geval is. Een van de bezwaren van de JOVD is, dat cyber security in Nederland nog gesplitst is tussen al te veel instellingen en ministeries. Het is tijd voor een eenduidige, heldere coördinatie.

Het beveiligen van het internet bevordert de vrijheid en privacy van burgers tegen hackers en beschermt de samenleving. De risico's zijn immers groot: zelfs energiecentrales, noodcentrales en drinkwaterzuiveringsinstallaties kunnen door hackers worden gesaboteerd. De gevolgen zouden niet zijn te overzien.

Naast zolderkamerhackers zijn ook terroristen en buitenlandse mogendheden een groot risico. Daarom moet er samenwerking worden gezocht binnen de NAVO of binnen een daartoe opgericht verband om de digitale wereld over de gehele breedte veilig te maken.

Terug