Dienstplicht

De JOVD is principieel tegenstander van de dienstplicht. De dienstplicht is een grove inbreuk op de zelfbeschikking van het individu. Niemand kan gedwongen worden om bepaalde taken uit te voeren, laat staan om te doden en het risico te lopen gedood te worden op bevel van de overheid. 

De dienstplicht mag ook niet dienen als heropvoeding of sanctie.

Terug