Diplomatie

De JOVD is van mening dat niet bezuinigd mag worden op het diplomatiek potentieel van Nederland. De diplomatieke relaties zijn immers zeer belangrijk op het gebied van internationaal aanzien en buitenlandse handel.

Wel kunnen uitgaven efficiënter besteed worden door het daar waar nodig en waar het kan samenvoegen van diplomatieke diensten in samenwerking met andere staten die dicht bij Nederland staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gedeelde huisvesting met de Benelux, Duitsland of Scandinavische landen.

Terug