Een nieuw arbeidscontract

De huidige vormen van arbeidscontracten voldoen niet meer aan de flexibele arbeidsmarkt zoals die nu bestaat. Er wordt momenteel een groot onderscheid gemaakt tussen tijdelijke contracten en contracten voor onbepaalde tijd, wat zorgt voor een tweedeling op de arbeidsmarkt. In plaats van deze vormen met zeer ongelijke voorwaarden, zou er een nieuw contract moeten komen dat per definitie voor onbepaalde tijd is, maar altijd zonder tussenkomst van een rechter kan worden ontbonden op basis van een eenvoudige ontbindingsvergoeding.
Deze vergoeding is gelijk aan een half maandsalaris per dienstjaar, waarbij het aantal dienstjaren naar boven wordt afgerond en er een maximum bestaat van zes maandsalarissen. Dit biedt werkgevers de flexibiliteit om gemakkelijker personeel aan te nemen of te ontslaan, geeft werknemers de nodige zekerheid en ontlast de rechtspraak van de vele en dure procedures die aangespannen worden.

Terug