Eerste Kamer

De JOVD is tegen de afschaffing van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult een nuttige rol als ‘Chambre de Reflection’ en beoordeelt de wetgeving op haar merites. Daarmee is de Senaat van onschatbare waarde voor ons democratisch proces.

Wel moet de politieke rol van de Eerste Kamer beperkt worden. De JOVD wil daarom het ‘terugzendrecht’ introduceren in de Eerste Kamer, zodat de Eerste Kamer kan besluiten het wetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer. Een voorstel mag slechts één keer teruggezonden worden

Het verkiezen van de leden van de Eerste Kamer zal geschieden door rechtstreekse verkiezingen. Altijd als de Tweede Kamer ontbonden wordt zullen er ook verkiezingen voor de Eerste Kamer worden uitgeschreven, zodat altijd ongeveer eenzelfde verhouding in beide Kamers der Staten-Generaal bestaat. Dit voorkomt een situatie waarbij de Eerste Kamer met een andere samenstelling een impasse afdwingt en het geeft de Eerste Kamer tevens de ruimte om te opereren als een ware 'Chambre de Reflexion'.

Terug