Energie

Energie moet altijd beschikbaar en betaalbaar zijn, en bij voorkeur hernieuwbaar en schoon. De JOVD streeft daarom voor een transitie naar duurzamer energiebronnen. Deze transitie moet wel economisch haalbaar zijn. Als blijkt dat vermeend duurzame energie negatieve economische gevolgen heeft, of zelfs onbedoelde negatieve effecten op het milieu, mogen investeringen hierin niet langer fiscaal voordelig zijn.
De transitie naar duurzame energie heeft tevens tot gevolg dat Nederland niet langer afhankelijk is van dubieuze landen als Rusland en Iran.

De JOVD ziet kernenergie als een uitstekende tussenoplossing in deze transitieperiode.

Daarnaast is de JOVD voorstander van een Europese energiemarkt, waarin concurrentie mogelijk moet zijn. Overschotten en tekorten in landen kunnen dan gemakkelijk hun plek vinden en industrieën die veel energie verbruiken kunnen eerlijker met elkaar concurreren.
 

Terug