Europese Commissie

De JOVD is van mening dat de Europese Commissie ingekrompen moet worden tot maximaal twaalf leden. Het is volstrekt onzinnig om voor iedere lidstaat een functie in de Europese Commissie in het leven te roepen. Veel portefeuilles kunnen samengevoegd worden, wat bij zal dragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de Europese Unie.
Daarnaast dient de Europese Raad de kandidaten voor de Europese Commissie voor te dragen op basis van capaciteiten. Voortaan wordt de Commissie wat de JOVD betreft niet langer als één blok getoetst door het Parlement, maar alle kandidaten individueel.

Terug