Euthanasie en hulp bij zelfdoding

De grenzen aan de euthanasiewetgeving moeten ruim worden geïnterpreteerd. De JOVD is tegen een systeem waarbij voor de huisarts continu de angst boven het hoofd hangt om vervolgd te worden. De toetsing van euthanasie achteraf moet dan ook vooral dienend zijn aan de artsen. Artsen die twijfelen moeten voldoende steun kunnen krijgen uit de beroepsgroep. De euthanasiewetgeving moet ook toegankelijk zijn voor jongeren, in samenspraak met arts en ouders.

Het verrichten van euthanasie mag nooit een verplichting van de arts worden. Een arts die geen euthanasie wil verrichten, krijgt wat de JOVD betreft een doorverwijzingsplicht naar een arts die wel bereid is tot het verrichten van euthanasie.

Hulp bij zelfdoding moet toegestaan worden als een persoon zijn leven als voltooid acht. Dit dient om drama’s met foutieve cocktails van medicijnen en onjuist uitgeoefende verstikkingspogingen tegen te gaan. De huisarts dient hierbij betrokken te worden, zodat zorgvuldigheid voorop staat.

Terug