Geen financiering bijzonder onderwijs

Volgens de JOVD moet onderwijs neutraal zijn: de vrijheid van de onderwijsinstelling om een godsdienst aan te hangen, weegt niet op tegen de vrijheid van het kind om zijn eigen levensbeschouwing te kiezen. Daarnaast mag het volgens de JOVD niet zo zijn dat belastinggeld aan een bepaalde levensbeschouwing moet worden besteed. De bestemming van overheidsgeld moet altijd neutraal zijn.

Daarom kiest de JOVD ervoor om bijzonder onderwijs niet te financieren. De vrijheid van opvoeding van de ouders wordt voldoende gewaarborgd doordat ouders thuis of op avond- en weekendscholen hun kinderen een eigen levensbeschouwing mee kunnen geven.

Het staat mensen wel vrij van eigen geld een school op een bepaalde grondslag op te richten. Deze moet natuurlijk voldoen aan de hoogste eisen van de onderwijsinspectie. Ook mogen deze scholen niet afwijken van de huidige stand van de wetenschap als het gaat om de evolutietheorie of bijvoorbeeld de Holocaust.

De JOVD wijst er ten slotte op, dat de vrijheid van onderwijs weliswaar het woord "vrijheid" heeft, maar dat het gaat om de vrijheid van een onderwijsinstelling en niet van het individu. DIt begrip past daarom niet in de liberale principes van de JOVD.

Terug