Gemeenschappelijk Buitenlandbeleid

De JOVD is tegenstander van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB). Lidstaten zijn uitstekend in staat hun eigen beleid op deze terreinen te voeren. Bovendien verzanden discussies op dit gebied vaak, omdat de meningen te zeer uiteenlopen of omdat enkele lidstaten dwarsliggen. Lidstaten zijn verder nauwelijks bereid om bevoegdheden op dit terrein echt over te dragen aan de Unie.

Waar samenwerking wel noodzakelijk wordt geacht, kunnen lidstaten op vrijwillige basis overleggen en samen optreden.

Terug