Hoger Onderwijs

Bij opleidingen met een numerus fixus moet de centrale loting worden afgeschaft. Het principe dat geluk bepaalt of studenten hun roeping kunnen volgen is niet meer van deze tijd. De loting wordt daarom vervangen voor selectie aan de poort op basis van geschiktheid. Hoe deze selectie vormgegeven wordt en wat de criteria zijn, is steeds aan de universiteit zelf.

De JOVD vindt dat de overgang van HBO naar bedrijfsleven vlekkeloos moet verlopen. Behalve stages en case-studies uit de praktijk is het daarom van belang dat HBO-instellingen bedrijven uitnodigen om mee te denken over het programma.

Terug