Hypotheek

De JOVD wil dat de hypotheekrenteaftrek in versneld tempo tot nihil wordt afgebouwd. Dit omdat de hypotheekrenteaftrek de huizenmarkt onnodig uit balans brengt. Daarnaast is dit rondpompen van geld een zinloze maatregel. De opbrengsten van de hypotheekrenteaftrek kunnen worden gecompenseerd door de belastingen te verlagen. Zo is het geen bezuinigingsmaatregel, maar een vereenvoudiging van het fiscale stelsel.

Om een gelijk speelveld en een betere doorstroom op de woningmarkt te bewerkstelligen dient de versoberde hypotheekwetgeving, zoals de afschaffing van de aflossingsvrije hypotheek, ook voor bestaande gevallen te gelden.

Terug