Inlichtingendiensten

Het werk van inlichtingendiensten is onontbeerlijk om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen. De JOVD heeft privacy echter hoog in het vaandel staan. Het op grote schaal verzamelen van gegevens van Nederlanders staat haaks op de vrijheid van het individu. De JOVD pleit daarom tegen het op grote schaal opslaan van communicatiegegevens. Hieronder valt ook het verzamelen van metadata.

Het parlementair toezicht op inlichtingendiensten moet versterkt worden. Inlichtingendiensten mogen nimmer buiten de radar van het democratische toezicht opereren.

Terug