Integratie

Het oplossen van de maatschappelijke problemen met groepen immigranten stopt niet bij een goed immigratiebeleid. Een degelijke integratiepolitiek, gebaseerd op het bijbrengen van Nederlandse waarden, cultuur en taal, kan volgens de JOVD maatschappelijke problemen verminderen en oplossen.

Kennis van de Nederlandse taal (of Engelse taal voor studenten en arbeidsmigranten) is cruciaal voor de integratie van migranten. Verder moet de immigrant basiskennis hebben van de Nederlandse samenleving en haar normen en waarden. Dit is van belang om te kunnen leven, wonen en werken in Nederland. Wat betreft allochtone jongeren speelt de taalachterstand al vanaf de basisschool. Daarom moet er worden ingezet op het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal van peuters en kleuters voor het basisonderwijs. Als de achterstand nog steeds bestaat tijdens de opleiding moet er worden voorzien in extra taalonderwijs na schooltijd. Dit kan eventueel worden verankerd in de leerplicht.

Aanspraak op sociale zekerheid door personen die geen Nederlands spreken zou zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden. Het sociale zekerheidsstelsel is namelijk bedoeld voor mensen die, ondanks hun volledige inzet, niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden. Het hebben van een taalachterstand past daar niet bij.

Terug