Intergouvernementele Unie

In beginsel is en blijft de Europese Unie een intergouvernementele organisatie. Om alle taken die de JOVD voor de EU voor ogen heeft goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het Europees bestuur efficiënt, democratisch en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel opereert. Dit betekent dat de JOVD sceptisch staat tegenover uitbreiding van het supranationale aspect van de unie. De Europese Unie moet vooral een unie zijn tussen staten, niet óver staten.

Terug