Internationaal onderwijs

Nu al zijn Nederlandse universiteiten populair voor buitenlandse studenten en promovendi. Het wordt echter tijd dat Nederland zich met meer overtuiging inzet om internationale studenten binnen te halen. Dit geeft een impuls aan het onderwijs en zelfs aan het onderzoek van docenten. Tevens worden er zo ambassadeurs voor Nederland gecreëerd, wanneer de in Nederland opgeleide alumni terugkeren naar hun eigen land.

Ook worden Nederlandse studenten als het aan de JOVD ligt uitgedaagd om de grenzen over te gaan voor hun studie en ontwikkeling. Dat zal op termijn resulteren in samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Terug