Interne Markt

De JOVD is voorstander van een Europese Unie met een interne markt. Deze kerntaak van de Unie is al sinds de oprichting een van de belangrijkste pijlers waarop de Europese Unie is gestoeld. Er is op dit terrein al veel bereikt, met name op het gebied van vrij verkeer van goederen en personen. Maar er zijn nog veel verbeteringen noodzakelijk, zoals bij het vrij verkeer van diensten en op het gebied van de energiemarkt. Op die manier kan verdere groei van de Europese economieën worden.
Dit betekent dat wat de JOVD betreft de Europese interne markt ook vrij baan moet bieden voor diensten. Een vrije dienstenmarkt biedt ruimte voor groei van de Europese en daarmee de Nederlandse welvaart.
De JOVD is fel tegenstander van alle vormen van protectionisme. Daarom moet door een strikt mededingingsbeleid de gezonde marktwerking gegarandeerd worden.

Terug