Koninkrijksrelaties

De JOVD ziet een verantwoordelijkheid van Nederland voor de overzeese gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, St. Eustasius en Saba. Daarom moet de status van Bonaire, St. Eustasius en Saba als bijzondere gemeenten van Nederland gehandhaafd blijven. Dat geldt eveneens voor de status van Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als zelfstandige landen binnen het koninkrijk. De eilanden zijn volwaardig partner en grondgebied van het koninkrijk. De onafhankelijke positie betekent daarnaast dat de landen niet kunnen rekenen op financiële steun van Nederland.

Terug