Leenstelsel

De JOVD verwelkomt de invoering van het leenstelsel. Studenten worden zo uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst en de overheid stopt met het uitdelen van gratis geld.

Wel bepleit de JOVD een stelsel waarbij alle studenten de lening terugbetalen. Het sociale aspect van het leenstelsel bestaat er dan uit dat afgestudeerden die slecht rond kunnen komen, uitstel van betaling krijgen. Indien de lening niet terugbetaalt hoeft te worden, ontstaan er situaties waarbij situaties met slechte prognoses voor de toekomst gefinancierd worden door de overheid en waarbij studies waar vraag naar bestaan vanuit de samenleving, de student wel geld kosten. Dit zou oneerlijk zijn en acht de JOVD onwenselijk.

De JOVD is ook voorstander van afschaffing van de aanvullende beurs, die ondanks de omzetting van studiefinanciering naar leenstelsel is blijven bestaan. Het leenstelsel biedt echter genoeg mogelijkheden voor degenen met een beperkt inkomen om toch te gaan studeren en uiteindelijk de studieschuld terug te betalen. Het uitgangspunt dat ouders wel bijspringen indien de studielening onvoldoende is, past ook niet bij een samenleving waarin eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is.

Terug