Milieu

Meer en meer worden we ons ervan bewust wat de impact van milieuschade op ons leefgenot betekent. Schone lucht, water en grond zijn van zo'n groot belang dat Nederland het lef moet hebben wat minder economische groei te accepteren om dit te behouden. Als liberalen geloven wij dat een ieder zijn eigen verantwoordelijk moet nemen voor het milieu. Het principe ‘de verbruiker betaalt’ staat voor de JOVD dan ook voorop.

De JOVD ziet accijnzen op bijvoorbeeld brandstof niet als melkkoe: deze accijnzen dienen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, de kosten te dekken die schadelijke producten veroorzaken.

Terug