Militaire missies

De JOVD vindt dat Nederland haar verantwoordelijkheid in de internationale gemeenschap niet uit de weg moet gaan. Deze verantwoordelijkheden bestaan uit het nastreven van vrede, veiligheid en democratie binnen de internationale gemeenschap. Het ambitieniveau moet dus omhoog.

Politiemissies kunnen onderdeel zijn van een bredere militaire operatie. De voorkeur gaat echter uit naar serieuze militaire operaties die het verschil kunnen maken voor vrede en veiligheid.  Als Nederland de keuze maakt om een missie uit te voeren, moet deze missie ook significant zijn.

Terug