Monarchie

De positie van de koning reduceren tot louter een ceremoniële functie acht de JOVD niet zinvol. Met het uitsluiten van de Koning in het formatieproces is de politieke invloed van de Koning al voldoende gereduceerd. De JOVD vindt wel dat kritisch gekeken kan worden naar het salaris van het Koningshuis.

Terug