NAVO

De JOVD erkent dat de VN de aangewezen organisatie is voor het voorkomen en beëindigen van militaire conflicten. Door de huidige structuur van de organisatie is zij echter niet in staat om die taak volledig uit te voeren. Zolang de hervormingen die de JOVD voorstaat (zie het standpunt over de Verenigde Naties), nog niet zijn doorgevoerd, kan een land als China een volkenrechtelijk mandaat eenvoudig om oneigenlijke redenen blokkeren.

De JOVD is dan ook van mening dat de NAVO ook tegen grootschalige schendingen van de mensenrechten mag ingrijpen, indien een volkenrechtelijk mandaat door de verouderde structuur van de VN ontbreekt.

Tevens is de JOVD voorstander van een gemeenschappelijke verdediging van het NAVO-luchtruim, zoals Nederland dat nu al doet binnen de Benelux.

Terug