Ontwikkelingssamenwerking

De JOVD vindt dat ontwikkelingssamenwerking geen primaire taak van de overheid is. Mensen zijn zelf in staat te bepalen aan welk goed doel zij hun geld geven. De overheid heeft daarbij slechts een faciliterende rol. Tevens schiet ontwikkelingssamenwerking vaak haar (goede) doel voorbij: efficiëntie en effectiviteit blijven ver achter bij door het bedrijfsleven gedane investeringen. Wel mag de Nederlandse overheid noodhulp verstrekken aan gebieden die getroffen zijn door rampen.

Om ontwikkelingssamenwerking door particulieren te stimuleren, stelt de JOVD voor om iedere Nederlander te mogelijkheid te geven om 0,7% (of een ander percentage) van hun belastingaanslag aan ontwikkelingssamenwerking te doneren. Dit kan eenvoudig door een extra regel op de aanslag toe te voegen met het bedrag en de organisatie die de particulier extra wil betalen. Zo kan iedere Nederlander zelf bepalen of hij of zij kiest voor ontwikkelingssamenwerking.
Zolang het budget voor ontwikkelingssamenwerking deel is van de nationale begroting, pleit de JOVD ervoor om militaire missies deels uit dat budget te betalen. Militaire missies zijn namelijk bij uitstek een vorm van ontwikkelingssamenwerking die slechts door de overheid verstrekt kan worden. Zonder voldoende stabiliteit kan een land of regio zich namelijk onmogelijk ontwikkelingen.

Een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking die alleen de overheid kan bieden, is het op aanvraag bieden van kennis om de bureaucratie en instituties in ontwikkelingslanden te verbeteren. Om landen daadwerkelijk tot ontwikkeling te laten komen zijn een betrouwbare overheid, stabiele (politieke) instituties, beperkte corruptie en een werkend overheidsapparaat noodzakelijk. Het uitstekende niveau van instituties in Nederland kan de basis bieden voor de ontwikkeling van overheidsapparaten in andere landen. Dit is de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking en is een uitmuntend uithangbord voor Nederland.

Terug