Opsporing

Het is belangrijk dat criminelen worden opgespoord en kunnen worden berecht. De politie moet daar ook de ruimte voor hebben. Wel mogen rechten van individuen, ook van verdachten, niet uit het oog worden verloren. De JOVD vindt dat justitie nooit door middel van infiltratie betrokken mag raken bij criminaliteit, ook niet als er een ‘grote vis’ mee gepakt kan worden.

Om de Nederlandse politie succesvol te kunnen laten optreden moet de aangiftebereidheid omhoog. Dit lukt alleen als het doen van aangifte enerzijds toegankelijker wordt en anderzijds als burgers meer zicht krijgen op de uitwerking en resultaten van hun aangifte.

Cybercriminaliteit is een toenemend probleem in een digitaliserende wereld. Om cybercriminaliteit tegen te gaan moet justitie veel meer middelen en mensen zetten op de bestrijding hiervan.

Terug