Overheid als marktmeester

De JOVD vindt dat de overheid in beginsel een terughoudende rol in de economie moet hebben.  Echter, om excessen te voorkomen, moet de overheid ernaar streven dat de Europese mededingsautoriteit veel strenger toeziet op het bestrijden van monopolies en oligopolies. Alleen een concurrerende economie kan namelijk gezond blijven. Het aanpakken van grootschalige staatssteun door Europese overheden past hier ook bij.

De consument heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich goed te informeren. Om dit echter goed mogelijk te maken is het van belang dat misleidende reclame en misleidende informatie harder wordt aangepakt.

Terug