Overheidsfinanciën

Door de financiële crisis en de economische malaise die daarop volgde is de Nederlandse overheidsschuld met bijna 100 miljard euro toegenomen. De staatsschuld drukt ieder jaar zwaar op de begroting, en hangt als een molensteen om de nek van volgende generaties. In economisch slechte tijden is het niet te voorkomen dat er een begrotingstekort ontstaat, maar het is van het grootste belang dat dit tekort zo klein mogelijk gehouden wordt. In economisch gunstige tijden moet er voldoende aandacht zijn voor het verkleinen van de staatsschuld. Meevallers moeten dan worden gebruikt om onze schuld in te lossen. Het afbouwen van de staatsschuld zorgt ervoor dat de overheid ons geld beter kan besteden.

Terug