Particuliere zorginstellingen

Er moet meer ruimte gegeven worden aan particuliere zorginstellingen. Nu mogen privéklinieken alleen dagopnames verrichten. De JOVD vindt dat een onzinnige regeling. Uiteraard moeten privéklinieken wel voldoen aan dezelfde hoogstaande kwaliteitseisen als door de overheid gefinancierde ziekenhuizen en moeten zij aan hetzelfde toezicht onderhevig zijn.

Terug