Privacy en veiligheid

De JOVD zegt ‘ja’ tegen veiligheid, maar ‘nee’ tegen schijnveiligheid. De JOVD vindt dat dat de burger beschermd moet worden tegen een al te nieuwsgierige overheid die alles wil documenteren en vastleggen. Daarom keren wij ons fel tegen een overheid die stelt dat veiligheid te creëren is door meer en meer gegevens te verzamelen.

De JOVD pleit daarom tegen het opzetten van een database met DNA en vingerafdrukken van iedere Nederlander en het op grote schaal opslaan van communicatiegegevens. Hieronder valt ook het verzamelen van metadata. De JOVD wijst daarnaast op het risico van de onherstelbare schade wanneer persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, overgedragen worden aan commerciële partijen of wanneer ze in de handen komen van een niet-democratische regering.
Wetten die de privacy of andere burgerrechten inperken moeten standaard aflopen na vijf jaar en onderworpen worden aan een evaluatie van bruikbaarheid en urgentie. Dit geldt eveneens met terugwerkende kracht voor alle privacybeperkende wetgeving.

Schending van privacy door bedrijven en organisaties dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Het moet voor bedrijven en organisaties slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn om privacygevoelige informatie te delen, verkopen of te koppelen. Het moet voor consumenten daarnaast te allen tijde duidelijk te zijn wat er met de door hun verstrekte gegevens gebeurt.

De JOVD verlangt daarom ook betere controle op ICT-systemen van de overheid en van private organisaties. Wanneer informatie van burgers opgeslagen dient te worden, mogen zij erop vertrouwen dat er zorgvuldig met deze informatie omgegaan wordt. Een veiligheidslek in een dergelijk systeem is dan ook onaanvaardbaar.

Terug