Privacy tussen mensen en bedrijven

Niet alleen tussen de verhouding van burger en overheid is de privacybalans kwetsbaar, ook andere burgers en bedrijven kunnen de privacy van personen flink schaden. Hierbij valt te denken aan het doorverkopen van websites aan webshops  en marketingbureau's. Webshops en verzekeringsmaatschappijen gebruiken aangekochte gegevens bijvoorbeeld om een passend aanbod te doen, dus om bijvoorbeeld een hogere prijs voor een vliegticket te vragen als je veel gegoogled hebt op een vakantiebestemming of om de prijs van een verzekering te verhogen als je bij webshops bekend staat als risicovol.

De JOVD is niet in principe tegen dit soort gebruik van persoonsgegevens, omdat het voor anderen voordelig kan zijn. De hogere premie voor een wanbetaler maakt dat cliënten die netjes hun rekeningen betalen, goedkoper uit zijn. Wel vindt de JOVD dat iedereen er recht op heeft om te weten waar hij of zij aan toe is.

Daarom mogen websites die om persoonsgegevens vragen de verkoop ervan niet langer wegstoppen in onleesbare algemene voorwaarden. In plaats daarvan moeten zij door middel van symbolen, vergelijkbaar met kijkwijzers, in één oogopslag duidelijk maken welke gegevens zij verkopen. Ook moet er een overzicht beschikbaar zijn van recent verkochte gegevens, uiteraard in algemene zin. Zo'n overzicht bevat gegevens als: "In maart 2015 hebben we de adresgegevens van onze klanten verkocht, gekoppeld aan het geboortejaar."

Ook vindt de JOVD dat algemene voorwaarden niet meer stilzwijgend mogen worden vernieuwd. Nieuwe voorwaarden moeten expliciet worden geaccepteerd, met een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie. Van gebruikers of cliënten die dit niet doen, moeten de oude voorwaarden worden vernietigd. Ook mogen er geen gegevens worden doorverkocht aan partijen die aan soepelere regelgeving gebonden zijn dan de regelgeving die in Nederland geldt.

Om dit alles in de gaten te houden, moet het College van Bescherming Persoonsgegevens flink worden uitgebreid. Die krijgt wat de JOVD betreft de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen tot 5% van de jaarlijkse omzet.

Terug