Publieke Omroep

De JOVD is voorstander van een publieke omroep die alleen doet wat commerciële zenders nalaten. Hoogwaardige informatieve programma’s kunnen wel vallen onder het takenpakket van de publieke omroep. Andere zaken, zoals amusement en sport, worden afgestoten. Dit kan ertoe leiden dat er minder publieke zenders noodzakelijk zijn. De JOVD verwelkomt dit.

Het systeem met de vele omroepverenigingen is een onwenselijk reliek uit de verzuiling. De JOVD wil naar een systeem met één publiek omroeporgaan die alle programma’s voor haar rekening neemt, naar voorbeeld van de BBC. 

Terug