QALY voor dure medische zorg

De JOVD maakt zich zorgen om de hoge kosten van de gezondheidszorg. Ingrijpen is nodig om de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Daarvoor zijn moeilijke keuzes noodzakelijk.

De JOVD wil dat bij het toelaten van nieuwe geneesmiddelen aan het basispakket van de zorgverzekering, een kosten-effectiviteitsanalyse wordt uitgevoerd. Deze analyse vergelijkt de extra kosten van het middel met de gewonnen levensjaren (of QALY’s). QALY, quality-adjusted life year, is een indexering voor de lengte van een gewonnen levensjaar gecorrigeerd voor de kwaliteit van het leven. Bij de introductie van een nieuwe behandeling op de markt, moet dan een maximumbedrag worden vastgesteld per gewonnen kwalitatief levensjaar. Deze toetsing gebeurt bij de toelating van een geneesmiddel op statistische basis. De behandelend arts hoeft zich dus niet druk te maken over de kosten van de behandeling van zijn patiënt.

De hoogte van het maximumbedrag moet door een parlementaire commissie worden bepaald.

Terug