Referenda

De JOVD beschouwt referenda niet van toegevoegde waarde. Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen en verkrijgen hiermee een voldoende mandaat om beslissingen te nemen. Naast het democratische mandaat is de mogelijkheid van het indienen van burgerinitiatieven voldoende om invloed op het landsbestuur te verkrijgen.

Terug