Ruimtelijke ordening

Aangezien haast zeventien miljoen mensen in ons kleine landje wonen zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Veel woonwijken en bedrijventerreinen krijgen steeds vaker en langer met leegstand te maken. Naast stedelijke bedrijventerreinen vormt ook de agrarische sector een belangrijk deel van de economie en het landschap. Daarnaast hebben mensen behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie.

Om leegstand te voorkomen, moet de uitgifte van bouwgrond centraal worden aangestuurd. Zo wordt ook voorkomen dat gemeenten onverantwoorde risico’s nemen wat investeringen betreft.

Daarnaast moeten overheden soepel omgaan met bestemmingsplannen om in te spelen op groei en krimp en wordt leegstand effectief tegengegaan.

Terug