Schengen

Omdat er geen controle is op huidige visa die gelimiteerd zijn tot een territorium binnen de Europese Unie, zouden Schengenvisa gemeenschappelijk afgegeven moeten worden. Iemand met een Belgisch visum kan immers gemakkelijk doorreizen naar Nederland en Duitsland, terwijl zij nu geen inzage hebben in het verlenen van die visa.

De JOVD is daarom voorstander van een gemeenschappelijke afgifte van Schengenvisa. De lidstaat die de aanvraag ontvangt, notificeert dat aan alle andere lidstaten. Zij hebben dan de kans om kanttekeningen te maken of bezwaren in te dienen.

De JOVD vindt eveneens dat lidstaten binnen de Schengenzone weer vaste grenscontrolepunten mogen instellen om mensensmokkel, illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit beter tegen te gaan. Deze punten mogen niet dienen als een handelsbarrière of als een middel om te discrimineren tussen inwoners, producten of diensten van andere lidstaten.

Om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen dient FRONTEX versterkt te worden. Er zijn meer middelen nodig om de zuidgrenzen van de EU te beschermen tegen illegale mensensmokkel.

Terug