Schijn-ZZP'ers

De JOVD is tegen situaties waarbij zogenaamde “schijn-ZZP’ers” ontstaan. Het is onwenselijk dat bedrijven werknemers, met alle rechten en plichten van dien, ontslagen worden en terug-aangenomen worden als ZZP’er. Hierbij onttrekken werkgevers zich aan de verplichting om premies voor sociale zekerheden te betalen, waardoor ZZP’ers minder bescherming genieten dan overige werknemers die exact dezelfde functie uitoefenen.

Terug