Spoor

Het stelsel van de spoorwegen moet efficiënter worden ingericht, waarbij voldoende marktwerking belangrijk is. De volledige infrastructuur moet daarom bij de Rijksoverheid worden ondergebracht: ProRail wordt een overheidsinstantie onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens moet ProRail naast de spoorwegen, ook de stations in handen krijgen. Alleen dan is eerlijke concurrentie tussen vervoersaanbieders mogelijk.

Alle aandelen van de Nederlandse Spoorwegen dienen verkocht te worden, zodat de NS een private organisatie wordt. Nu heeft de Staat weliswaar geen politieke verantwoordelijkheid over de NS, maar is zij wel volledig eigenaar. Dat is een onwenselijke situatie.

Terug