Straf

Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Afgelopen jaren is het beginsel van resocialisatie ondergesneeuwd geraakt door de nadruk op vergelding. De JOVD vindt dit kwalijk. Zonder het beginsel van resocialisatie is recidive namelijk niet te voorkomen. Een gedetineerde moet actief klaargemaakt worden voor een terugkeer in de samenleving. Hierbij dient daarentegen wel een sober regime binnen de gevangenismuren te gelden.

Na twee derde te hebben uitgezeten van de straf, beoordeelt de rechter of de delinquent in aanmerking kan komen voor een invrijheidsstelling. De eisen voor deze beoordeling dienen te worden verzwaard.

Volgens de JOVD moet er geïnvesteerd worden in terbeschikkingstelling (TBS). Een geesteszieke dient namelijk zo goed mogelijk te worden behandeld. In geval iemand tot zowel gevangenisstraf als tbs veroordeeld is, dient de tbs meteen aan te vangen.

Terug