Turkije

De Turkse overheid heeft zich volgens de JOVD stelselmatig schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Daarom hoort Turkije niet thuis bij de Europese Unie. Het stug vasthouden aan toetredingsonderhandelingen met een land dat zich duidelijk niet kan of wil conformeren aan Europese waarden, is schadelijk voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie: het laat zien dat Brussel wil uitbreiden om het uitbreiden.

De JOVD vindt daarom dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije direct gestopt moeten worden.

Terug