Vakbonden en stakingsrecht

Recente ontwikkelingen, uitspraken en akkoorden laten zien dat de vakbonden een grote rol spelen in de bepaling van het overheidsbeleid. De JOVD vindt dit een slechte ontwikkeling. De grijze, slinkende achterban van de vakbonden is namelijk op geen enkele wijze een goede vertegenwoordiging van de Nederlandse werkende bevolking.

De JOVD wil dat het verbod op stakingsbreking wordt opgeheven, waardoor werkgevers en opdrachtgevers in staat worden gesteld om alternatieve werknemers in te huren. Een staking is immers een conflict tussen werkgever en werknemer, het publiek moet dan ook kunnen worden ontzien. Wanneer er een derde partij aanwezig is die de opdracht met eigen personeel voor de opdrachtgever uitvoert, is een verbod op stakingsbreking onredelijk naar de opdrachtgever. Die moet dan in staat zijn de werkzaamheden tijdelijk door een andere partij waar te laten nemen.
De druk op de werkgever blijft desondanks aanwezig: stakingsbrekers zijn altijd veel duurder dan normale werknemers.

De werknemers die niet willen meedoen aan een staking, moeten die kans ook krijgen. Demonstraties waarbij werkwillenden gehinderd worden, bijvoorbeeld door het bezetten van bedrijventerreinen of het blokkeren van de ingangen ervan, moeten dan ook verboden worden.

Klik hier voor een artikel van de JOVD over het stakingsrecht.

Terug