Verenigde Naties

De JOVD is voorstander van het herzien van de structuur van de VN-Veiligheidsraad. Binnen de nieuwe structuur die de JOVD voorstaat, bestaat er geen tweedeling meer tussen permanente en tijdelijke leden van de Veiligheidsraad, maar wordt er gekozen voor een klein aantal langetermijnleden. Deze worden per dertig jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de VN. Binnen deze Raad worden alle besluiten genomen met een tweederde meerderheid: het vetorecht verdwijnt dus. 
Het zou goed zijn als Japan, Duitsland, Brazilië en India toetreden als volwaardige leden van dit orgaan.

De VN is ook verantwoordelijk voor het opvangen en beschermen van vluchtelingen die door oorlog of (natuur)rampen op de vlucht zijn geslagen. Opvang moet wel nadrukkelijk plaatsvinden in de regio, zodat terugkeer naar huis eenvoudig kan, en families en gezinnen niet uiteen worden gehaald. De VN moet doortastend optreden om deze mensen veiligheid te bieden en eventuele agressors op afstand te houden. De blauwhelmen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de vluchtelingen moeten gemachtigd zijn om, wanneer noodzakelijk, militair in te grijpen om de vluchtelingen te hulp te schieten.

Terug