Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs dat de JOVD voor ogen heeft, steunt op twee pijlers: het bereidt voor op een vervolgopleiding en het leidt jongeren op tot een zelfstandig individu dat actief participeert in de samenleving.

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) moet haar naam weer eer aan gaan doen. Wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeksvaardigheden dienen een belangrijke plaats in te nemen in het curriculum op het vwo, zodat studenten optimaal klaargestoomd zijn voor het universitair onderwijs.

Terug