Water

De Nederlandse havens moeten concurrerend blijven. Samenwerking met Nederlandse en Duitse havens is daarom van belang. Tevens moet de overheid er zorg voor dragen dat waterverbindingen, spoor en wegen goed op elkaar aangesloten zijn.

Terug