Waterschappen

Democratische controle op het waterbeheer in Nederland is wat de JOVD betreft volstrekt overbodig. Daarom moeten de waterschappen als democratisch orgaan verdwijnen en opgaan in uitvoeringsorganisaties onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Terug