Wetenschap, de kracht van innovatie

Nederland loopt op het gebied van wetenschap en technologie voorop. Nederlands wetenschappelijk onderzoek wordt hoog aangeschreven en Nederland kent een kwalitatief hoogstaande hightech industrie. Het is voor de Nederlandse kenniseconomie en industrie van groot belang om in wetenschappelijk onderzoek te blijven investeren.

Steeds meer bedrijven zien het belang van wetenschappelijk onderzoek in. Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen en bedrijven moeten dan ook worden gestimuleerd.

Ook fundamenteel onderzoek, waarvan het economische of maatschappelijke belang niet altijd meteen zichtbaar is, verdient investeringen.

Terug